על האקדמיה לרחפנים

האקדמיה לרחפנים בישראל הוקמה בשנת 2015 על מנת לתת מענה למטיסי רחפנים (רב להב) המבקשים לקבל רישיון מטיס מרשות התעופה האזרחית.

באקדמיה לרחפנים שמנו לעצמנו כערך עליון את הידע והמקצועיות, ואנו כיום בית הספר היחיד המקנה לחניכים ידע תעופתי יסודי ומעמיק בהדרכה פרונטלית בתחומי הידע הנדרשים על ידי רשות התעופה האזרחית.

תכניות ההדרכה שלנו מאושרות על ידי רשות התעופה האזרחית (רת”א)